Dotacja z Unii Europejskiej

Informujemy, iż nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem pt.: "Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego.

Całkowita wartość inwestycji : 6 046 551,77 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 3 154 981,24 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 556 761,41 PLN

Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie

Komunikat

2017-10-10

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PT NECKO Sp. z o.o.

czytaj wiecej

Komunikat

2017-10-10

Rada Nadzorcza PT NECKO ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa

czytaj wiecej

Rzetelna Firma

Rzetelna Firma

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO 9001:2008