"Necko" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Transportowe "Necko" Sp. z o.o. w Augustowie jest spółką prawa handlowego, w której 43,8% udziałów posiada ATBS "Kodrem", 49,09  8% Miasto Augustów, 6,9% MPEC "GIGA". Spółka powstała 20 XII 1995 roku, jako wyodrębniona spółka komunalna z byłego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KODREM Sp. z o.o.(obecnie: ATBS Kodrem). Od dnia rozpoczęcia swojej działalności, tj. od 1 I 1996 r. firma świadczy usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz oczyszczania miasta.

Zakład Komunikacji Miejskie odpowiedzialny jest za obsługę 4 miejskich linii komunikacyjnych na terenie miasta Augustowa, których długość wynosi w sumie 52,75 km. Dba również o estetykę i czystość miejskich przystanków autobusowych oraz prowadzenie usług w zakresie przewozu osób, wynajmu autobusu z kierowcą, reklamy na autobusach o raz wiatach przystankowych. 

Trochę historii...

21.VII 1959 roku w Augustowie ruszyły 2 pierwsze linie publicznej komunikacji: nr 1 i nr 2, następne  dwie linie nr 3 i nr 4 uruchomiono w 1961 roku. Do roku 1993 Komunikacja Miejska podlegała pod Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1993 PGKiM z Przedsiębiorstwa Państwowego zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KODREM Sp. z o.o. Przez 50 lat istnienia Komunikacji Miejskiej w Augustowie  eksploatowano autobusy takich marek jak: SAN H01, SAN H25, SAN H27, SAN H100, Autosan H-9-35, Jelcz H-11, Jelcz PR-110, Jelcz L-11, Neoplan, Solaris.

Dziś ...

Od początku swojej działalności P.T. NECKO Sp. z o.o. w dziedzinie komunikacji miejskiej  postawiło sobie za cel dostosowanie posiadanego taboru do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych, poprzez stopniową wymianę posiadanych autobusów na niskopodłogowe, których obecnie posiada 100%. Augustów to najważniejszy ośrodek wypoczynkowy na obszarze Puszczy Augustowskiej. W mieście odbywa się więc wiele imprez kulturalnych,  rekreacyjnych, wykorzystujących okoliczne jeziora i rzekę, na które zjeżdżają się ludzie ze wszystkich zakątków Polski. Ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta oraz jego położenie na obszarze Natura 2000 (Dolina Rospudy), bardzo istotna jest kwestia ochrony środowiska i stosowania ekologicznych rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Na początku działalności firma posiadała 12 autobusów, z czego żaden nie był dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz nie spełniał norm Euro w zakresie emisji spalin. W chwili obecnej autobusy komunikacji miejskiej napędzane są silnikami spełniającymi normy emisji spalin od normy Euro III do klasy Euro V, co jest bardzo dobrym wynikiem. Nowatorskim rozwiązanie, bardzo pomocnym dla pasażera szczególnie w okresie wakacyjnym, jest zainstalowanie w każdym autobusie automatu biletowego. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość przejazdu bez ważnego biletu - pasażer zawsze ma możliwość kupienia biletu. Każdy autobus wyposażony jest również w tablice elektroniczne, kasowniki elektroniczne, systemy monitoringu (po 4 kamery).


 

Komunikat

2020-01-13

Informacja o rozkładach jazdy autobusów 2020

czytaj wiecej

Komunikat

2019-12-31

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Transportowego ?Necko? sp. z o.o. w Augustowie informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu z wyłonieniem Prezesa Zarządu.

czytaj wiecej

Komunikat

2019-12-10

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa - PT NECKO Sp. z o.o.

czytaj wiecej

Komunikat

2019-12-10

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa - REGULAMIN

czytaj wiecej

Komunikat

2019-12-10

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

czytaj wiecej

Komunikat

2018-05-25

RODO - Informacja dla klientów firmy

czytaj wiecej

Komunikat

2018-05-25

RODO - Informacja dla pasażerów firmy

czytaj wiecej

Dotacja z UE

Dotacja z Unii Europejskiej