Ogłoszenia przetargowe

Informacja o wyborze oferty

opublikowany: 2019-12-13
Informacja o wyborze oferty
Pobierz specyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

opublikowany: 2019-12-04
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 202 000 litrów oleju napędowego. Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z otwarciem ofert, które nastąpiło 28 listopada 2019 r. o godz. 9:10:
1) kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 830 000 zł netto;
2) firmy, które złożyły oferty w terminie: "Dobkowki paliwa" Tomasz Dobkowski, ul. Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów;
3) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie: - cena ofertowa netto: 826 180,00 zł, - termin wykonania zamówienia 01-01-2020 - 31-12-2020, - przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w SIWZ, - warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące przetargu

opublikowany: 2019-11-25
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące przetargu na dostawę oleju napędowego
Pobierz specyfikacje

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego.

opublikowany: 2019-11-19
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w szacunkowej ilości 202000 litrów. Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1fc5cfe6-3571-41cf-9147-ac2756c2beb3
Pobierz specyfikacje

Informacja o wyborze oferty

opublikowany: 2018-11-26
Informacja o wyborze oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 190 000 litrów oleju napędowego.
Pobierz specyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

opublikowany: 2018-11-15
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 190 000 litrów oleju napędowego.
Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z otwarciem ofert, które nastąpiło 30 listopada 2017 r. o godz. 9:10:
1) kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 836 000 zł netto;
2) firmy, które złożyły oferty w terminie: "Dobkowki paliwa" Tomasz Dobkowski, ul. Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów;
3) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:
- cena ofertowa netto: 807 500 zł,
- termin wykonania zamówienia 01-01-2019 - 31-12-2019,
- przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w SIWZ,
- warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

opublikowany: 2018-11-09
Wyjaśnienie treści SIWZ 1 Przetarg na paliwo
Pobierz specyfikacje

PT Necko sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

opublikowany: 2018-10-31
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego w szacunkowej ilości 190000 litrów.
Pobierz specyfikacje

Informacja o wyborze oferty

opublikowany: 2018-02-16
Informacja o wyborze oferty
Pobierz specyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

opublikowany: 2018-02-09
Informacja z otwarcia ofert - przetarg drugi
Pobierz specyfikacje

Odpowiedzi dla wykonawców 4 - drugi przetarg

opublikowany: 2018-02-06
Odpowiedzi dla wykonawców 4 - drugi przetarg
Pobierz specyfikacje

Zmiana treści SIWZ 2 - drugi przetarg

opublikowany: 2018-02-01
Zmiana treści SIWZ 2 - drugi przetarg
Pobierz specyfikacje

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - drugi przetarg

opublikowany: 2018-02-01
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - drugi przetarg
Pobierz specyfikacje

Wyjaśnienie treści SIWZ - drugi przetarg

opublikowany: 2018-01-31
Wyjaśnienie treści SIWZ - drugi przetarg
Pobierz specyfikacje

Informacja o zmianie terminu składania ofert.

opublikowany: 2018-01-30
Informacja o zmianie terminu składania ofert.
Pobierz specyfikacje

Zmiana treści SIWZ ? zmiana terminu składania ofert.

opublikowany: 2018-01-30
Zmiana treści SIWZ ? zmiana terminu składania ofert.
Pobierz specyfikacje

Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu.

opublikowany: 2018-01-25
Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Załącznik do SIWZ przetargu - formularz oferty

opublikowany: 2018-01-25
Załącznik do SIWZ przetargu - formularz oferty
Pobierz specyfikacje

Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509734-N-2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

opublikowany: 2018-01-25
Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509734-N-2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Link do ogłoszenia : https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b1240ab4-231a-42d1-9543-ea4f2408d18b

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty.

opublikowany: 2018-01-19
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty.
Pobierz specyfikacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w drugie części - samochód specjalistyczny mały

opublikowany: 2018-01-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części drugiej postępowania - samochód specjalistyczny mały
Pobierz specyfikacje

Informacja o wyborze oferty

opublikowany: 2018-01-15
Informacja o wyborze oferty przetargowej
Wybrana oferta

Informacja z otwarcia przetargu

opublikowany: 2017-12-29
"Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu".
Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z otwarciem ofert, które nastąpiło 28 grudnia 2017 r. o godz. 8:10: 1) kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 870.000,00 zł netto; 2) firmy, które złożyły oferty w terminie: a) część pierwsza zamówienia (samochód specjalistyczny duży): Konsorcjum w składzie: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o. , ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa oraz Stal Sp. z o. o., ul. Pomiechowska 49/12, 04-694 Warszawa; b) część druga zamówienia (samochód specjalistyczny mały): PRIME CAR MANAGMENT S.A., ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk; 3) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie: a) część pierwsza zamówienia: - cena ofertowa netto: 631 642,70 zł, - termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia 20 stycznia 2018 r., - gwarancja: 24 miesiące, - warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ; b) część druga zamówienia: - cena ofertowa netto: 298 459,00 zł, - termin wykonania zamówienia 90 dni od dnia 20 stycznia 2018 r., - gwarancja: 24 miesiące, - warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Czwarte wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-22
Czwarte wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Trzecia zmiana treści SIWZ w przetargu na dostawę w dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-21
Trzecia zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Zmiana terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

opublikowany: 2017-12-20
Zmiana terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem :
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dcf5519e-24da-4713-ae92-e456db0597ab
Pobierz specyfikacje

Drugie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-18
Drugie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Druga zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-18
Druga zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Trzecie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.

opublikowany: 2017-12-18
Trzecie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Zmiana treści SIWZ w przetargu na dostawę dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-15
Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na dostawę dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka.

opublikowany: 2017-12-15
Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu
Pobierz specyfikacje

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę paliwa.

opublikowany: 2017-12-08
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze oferty w przetargu na dostawę paliwa.
Wybrana oferta

Przedsiębiorstwo Transportowe

opublikowany: 2017-12-07
Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego dwóch nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka z prawem wykupu.
Pobierz specyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

opublikowany: 2017-12-05
Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 183 000 litrów oleju napędowego. Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z otwarciem ofert, które nastąpiło 30 listopada 2017 r. o godz. 9:10:
1) kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 686 250 zł netto;
2) firmy, które złożyły oferty w terminie: "Dobkowki paliwa" Tomasz Dobkowski, ul. Wojska Polskiego 69A, 16-300 Augustów;
3) cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie: - cena ofertowa netto: 682 590 zł, - termin wykonania zamówienia 01-01-2018 ? 31-12-2018, - przedmiot zamówienia charakteryzuje się właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w SIWZ, - warunki płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Informacja o zapytaniach wystawcy

opublikowany: 2017-11-17
Informacja o zapytaniach wystawcy
Pobierz specyfikacje