ZAMÓWIENIA I PRZETARGI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO NECKO w AUGUSTOWIE!

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA USŁUGI - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie"

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. informuje, iż UNIEWAŻNIA postępowanie w sprawie usługi - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie". Na podstawie artykułu 255 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie jest w stanie zapoznać się z treścią złożonej oferty. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie"

Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o.o. informuje, iż otwiera postępowanie w sprawie usługi - ,,Sprzątanie terenów miejskich w Augustowie":

  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  • Załącznik 1 - Formularz Oferty
  • Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy
  • Załącznik 3 - Wzór umowy
  • Załącznik 4 - Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Ogłoszenie o zamówieniu