Zakład Oczyszczania Miasta

W Augustowie Zakład Oczyszczania Miasta swoją działalność rozpoczął w maju 1961 roku, posiadając jeden samochód asenizacyjny oraz jeden do wywozu nieczystości stałych.

Z0M Augustów

Do roku 1993 Zakład Oczyszczania Miasta podlegał pod Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . W kwietniu 1993 roku PGKiM z Przedsiębiorstwa Państwowego zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KODREM Sp. z o.o.

Z0M Augustów

Od rozpoczęcia swojej działalności ZOM podwoił liczbę klientów korzystających z jego usług. Powodem aż tak dużego wzrostu jest przede wszystkim obowiązek zagospodarowania nieczystości, wzrost ogólnej świadomości społeczeństwa w sferze zanieczyszczania środowiska oraz lepsze docieranie do klienta. Od dnia powstania firma sukcesywnie wymienia tabor na nowy. Zakupiono kilka nowych samochodów do wywozu nieczystości stałych oraz do letniego i zimowego utrzymania ulic i placów.

Z0M Augustów

Kolejnym zadaniem, jakie stawia sobie P.T. Necko jest sprostanie bardzo rygorystycznym wymogom Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów.

Komunikat

2017-06-28
Telefon Zakładu Oczyszczania Miasta - 87/ 643 24 60  (7.00 - 15.00)

Cennik

Cennik ZOM Augustów

Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK Augustów

Terminarze

Oferujemy

  • wywóz odpadów komunalnych
  • letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów
  • wynajem pojemników do wywozu nieczystości